# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) PURCHASING OFFICER ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) RECEPTIONIST ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) BELL BOY ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) SECURITY OFFICER ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
5 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) SECRETARY ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
6 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) RESTAURANT CASHIER ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) STEWARD ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
8 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) COOK ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
9 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) ENGINEERING AIR CONDITIONER ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
10 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) ENGINEERING PLUMBER ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
11 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) ENGINEERING ELECTRICIAN ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
12 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) ENGINEERING ELECTRONIC ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
13 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) WAITER & WAITRESS ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
14 - โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ฯ (คูหาที่52) BARTENDER ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 52 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร