# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - มูราโมโด้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) (คูหาที่53) Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 53 16000 สมุทรปราการ
2 - มูราโมโด้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) (คูหาที่53) Programmer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 53 ไม่ระบุ สมุทรปราการ
3 - มูราโมโด้ อิเล็กตรอน (ประเทศไทย) (คูหาที่53) เจ้าหน้าที่ัจัดซื้อ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 53 ไม่ระบุ สมุทรปราการ