# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - เมคเคอร์โฮม จำกัด (คูหาที่55) เจ้าหน้าที่พัพชี ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 55 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 - เมคเคอร์โฮม จำกัด (คูหาที่55) วิศวกรคุมงาน ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 55 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 - เมคเคอร์โฮม จำกัด (คูหาที่55) สถาปนิกออกแบบ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 55 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 - เมคเคอร์โฮม จำกัด (คูหาที่55) เจ้าหน้าที่ประสานงาน ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 55 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร