# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) Commis Bakery ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 56 ไม่ระบุ ภูเก็ต
2 - ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) นศ.ฝึกงาน / อื่น ๆ ไม่ระบุ 56 ไม่ระบุ ภูเก็ต
3 - ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) General Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 56 ไม่ระบุ ภูเก็ต
4 - ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) Room attandant ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 56 ไม่ระบุ ภูเก็ต
5 - ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) Cook Canteen ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 56 ไม่ระบุ ภูเก็ต
6 - ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) Front Office Supervisor ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 56 ไม่ระบุ ภูเก็ต
7 - ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) Bell / Driver Captain ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 56 ไม่ระบุ ภูเก็ต
8 - ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) ช่างรายวัน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 56 ไม่ระบุ ภูเก็ต
9 - ภารีสาคอร์ปปเรชั่น (รร.ภารีสาภูเก็ต) (คูหาที่56) Guest Relation Ofiicer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 56 ไม่ระบุ ภูเก็ต