# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (คูหาที่ 59) พนักงานสต๊อกอะไหล่ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 59 9000 มหาสารคาม
2 - อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (คูหาที่ 59) พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 59 9000 มหาสารคาม
3 - อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (คูหาที่ 59) พนักงานบัญชี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 59 9000 มหาสารคาม
4 - อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (คูหาที่ 59) พนักงานรับรถ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 59 9000 มหาสารคาม
5 - อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (คูหาที่ 59) พนักงานช่างเทคนิค ปวช. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 59 9000 มหาสารคาม
6 - อารีมิตร เอ็มจี จำกัด (คูหาที่ 59) พนักงานขาย ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 59 15000 มหาสารคาม