# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - อาระยะยนตรกิจ (คูหาที่ 60) พนักงานทำความสะอาดรถยนต์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 60 7200 มหาสารคาม
2 - อาระยะยนตรกิจ (คูหาที่ 60) พนักงานบัญชี ธุรการ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 60 9000 มหาสารคาม
3 - อาระยะยนตรกิจ (คูหาที่ 60) พนักงานขาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 60 7000 มหาสารคาม
4 - อาระยะยนตรกิจ (คูหาที่ 60) ช่างยนต์ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 60 8000 มหาสารคาม