# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) เจ้าหน้าที่งานบัญชี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 62 16500 สมุทรปราการ
2 - ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) วิศวกรไฟฟ้า ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 62 18500 สมุทรปราการ
3 - ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) เจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพ QA ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 62 18500 สมุทรปราการ
4 - ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) พนักงานฝ่ายผลิต ม.6 ปวช. ปวส. / อื่น ๆ ไม่ระบุ 62 300 สมุทรปราการ
5 - ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) เจ้าหน้าที่งานเอกสาร คีย์ข้อมูล ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 62 10800 สมุทรปราการ
6 - ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) หัวหน้าแผนกผลิต ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 62 9500 สมุทรปราการ
7 - ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 62 10800 สมุทรปราการ
8 - ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) เจ้าหน้าที่ธุการและบุคคล ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 62 16500 สมุทรปราการ
9 - ลัคกี้เท็คซ์(ไทย) จำกัด(มหาชน) โรงงาน3 (คูหา 33 ) ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง ปวส. / อื่น ๆ ไม่ระบุ 62 9500 สมุทรปราการ