# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) กุ๊กอาหารพนักงาน ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด
2 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด
3 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) บาร์เทนเดอร์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด
4 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) Reservation Manager ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด
5 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) Sales Administrative ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด
6 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) Housekeeping Clerk ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด
7 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) พนักงานต้อนรับ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด
8 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) แคชเชียร์ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด
9 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) พนง.เสิร์ฟ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด
10 - คชารีสอร์ทแอนด์สปา (คูหาที่ 66) ช่างทั่วไป ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 66 ไม่ระบุ ตราด