# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - เจเอ็มที ลาบอเรตอรีส จำกัด (คูหาที่68) หง. QC.FG&PK ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 68 12000 นครราชสีมา
2 - เจเอ็มที ลาบอเรตอรีส จำกัด (คูหาที่68) หง.QC.Micro ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 68 12000 นครราชสีมา
3 - เจเอ็มที ลาบอเรตอรีส จำกัด (คูหาที่68) ช่างไฟฟ้า ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 68 9240 นครราชสีมา