# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น (คูหาที่ 62) พนักงานเสิร์ฟ ปวช. / อื่น ๆ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ขอนแก่น
2 - โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น (คูหาที่ 62) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 69 ไม่ระบุ ขอนแก่น
3 - โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น (คูหาที่ 62) ร.ป.ภ. ปวช. / อื่น ๆ ไม่ระบุ ุ69 ไม่ระบุ ขอนแก่น
4 - โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น (คูหาที่ 62) พนักงานทำความสะอาด ม.6 / อื่น ๆ ไม่ระบุ 69 ไม่ระบุ ขอนแก่น
5 - โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น (คูหาที่ 62) กุ๊ก (ครัวไทย,จีน,ยุโรป) ปวช. / อื่น ๆ ไม่ระบุ 69 ไม่ระบุ ขอนแก่น