# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด Production and Quality Control Manager ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 12600 กรุงเทพมหานคร
3 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด ช่างเชื่อม ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 12600 กรุงเทพมหานคร
4 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด ช่างกลึง ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 12600 กรุงเทพมหานคร
5 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด เจ้าหน้าที่พัสดุ ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 12 กรุงเทพมหานคร
6 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด Sales Engineer (สนญ.ใหญ่ กรุงเทพฯ) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด Assistant Sales & Product Development Manager ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
8 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด Assistant Breeders ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
9 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด Sales & Product Development ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
10 - อัลลายเลส ประเทศไทย จำกัด Quality Assurance (Grow Out) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 71 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร