# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 20 กรกฎาคม 2560 บริษัทซิลค์สแปนจำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ปวช. ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 20 มกราคม 2560 บริษัทซิลค์สแปนจำกัด Programmer ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 20000 กรุงเทพมหานคร