# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 70 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
2 - เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง เจ้าหน้าที่ระบบไอที ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 70 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
3 - เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 70 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
4 - เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 70 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
5 - เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 70 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
6 - เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง ช่างประจำเครื่อง ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 70 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
7 - เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 70 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
8 - เพอร์เฟค แพคเกจจิ้ง พนักงานบันทึกข้อมูล ปวช. ปวส. / อื่น ๆ ไม่ระบุ 70 ไม่ระบุ สมุทรสาคร