# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) พนักงานบุคคล ป.โท / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) วิศวกร ป.โท / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) พนักงานผสมสี ป.โท / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
5 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต ป.โท / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
6 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) IT SUPPORT ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ปวส. - ป.ตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) โปรแกรมเมอร์ ป.โท / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
8 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) พนักงานจัดซื้อ ป.โท / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
9 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) พนักงานธุรการ ป.โท / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
10 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) พนักงานบัญชี ป.โท / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
11 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ป.โท / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
12 - บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด (คูหาที่38) การตลาดระหว่างประเทศ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร