ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
แถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก วันที่ 6 ต.ค.53 ณ สำนักวิทยบริการ
นิสิต มมส. ลงแขกดำนารับน้องภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สืบสานประเพณีไทย
วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 9:29 น

กีฬารอบโลก)กีฬาพิการร่วมแม่โดมเกมส์ หน้าที่ 30 ฉบับที่ 6,957 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
คอลัมน์ ทุกทิศทั่วไทย เปิดกีฬาลีลาศ หน้าที่ 28 ฉบับที่ 7,013 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
คอลัมน์ ทุกทิศทั่วไทย วันนัดพบแรงงาน ณ มมส หน้าที่ 25 ฉบับที่ 7,037 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
แถลงข่าว บัลเลต์ประยุกต์ หน้าที่ 30 ฉบับที่ 7,014 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
แถลงข่าว มินิฮาล์ฟ มาราธอน หน้าที่ 25 ฉบับที่ 6925 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
แถลงข่าวมินิ - ฮาล์ฟ มาราธอน หน้าที่ 30 ฉบับที่ 6,934 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
นิสิต มมส ช่วยน้อง(บริจาคสิ่งของ) หน้าที่ 30 ฉบับที่ 6,955 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
นิสิต มมส พัฒนาชุมชน หน้าที่ 29 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
นิสิตเทคอนกรีตวัด บริการชุมชน หน้าที่ 32 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
นิสิตฟังเทศน์ เข้าพรรษา หน้าที่ 29 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
นิสิตสร้างเชิงเทียนวัดหนองบัวแปะ หน้าที่ 30 ฉบับที่ 6,935 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
มมส ปั่นจักรยานลดโลกร้อน หน้าที่ 30 ฉบับที่ 7,035 จาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด
ทำความสะอาดป้องกันหวัด 2009 หน้าที่ 21 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
มมส ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ หน้าที่ 23 ฉบับที่ 22,078 จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
คณะแพทย์ ลงแขกดำนา หน้าที่ 15 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
น้ำใจ มมส ตรวจสุขภาพคนในชุมชน หน้าที่ 12 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นิสิต ฟังธรรม นั่งสมาธิ หน้าที่ 12 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ หน้าที่ 12 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มมส จัดมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน หน้าที่ 22 ฉบับที่ 18920 จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แม่โดมเกมส์ให้นักศึกษาผู้พิการร่วมแข่ง หน้าที่ 22 ฉบับที่ 18,990 จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หอพักนิสิต ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาจิตบุคลากรหน้าที่ 12 ฉบับที่ 18925 จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค มมส นัดพบแรงงาน หน้าที่ 9 ฉบับที่ 11,678 จาก หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมน์ ทางคนทางข่าว มมส ปั่นจักรยานลดพลังงาน หน้าที่ 9 ฉบับที่ 11,678 จาก หนังสือพิมพ์มติชน
แถลงข่าวมาราธอนชิงถ้วย หน้าที่ 9 ฉบับที่ 11,569 จาก หนังสือพิมพ์มติชน
นิสิต มมส เข้ารับประทานรางวัล อาสาสมัครดีเด่น หน้าที่ 23 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์มติชน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส หน้าที่ 22 ฉบับที่ 11,599 จาก หนังสือพิมพ์มติชน
อธิการบดี นำนิสิตใหม่ เข้าค่ายไหว้พระธาตุ หน้าที่ 9 ฉบับที่ 00 จาก หนังสือพิมพ์มติชน
นิสิตคณะแพทย์ ลงแขกดำนาหน้าที่ 2 ฉบับที่ 103 จาก หนังสือพิมพ์แสงสุริยะ(นสพ.ท้องถิ่น)
แถลงข่าว มมส มหาสารคาม มินิ- ฮาล์ฟมาราธอนหน้าที่ 4 ฉบับที่ 120 จาก หนังสือพิมพ์มหาชัย (นสพ.ท้องถิ่น)
มมส ร่วมชุมชนสืบสานประเพณีลอยกระทง หน้าที่ 1 ฉบับที่ 91 จาก หนังสือพิมพ์คนรุ่นใหม่(นสพ.ท้องถิ่น)
มมส ร่วมชุมชนสืบสานประเพณีลอยกระทง หน้าที่ 00 ฉบับที่ 00 จาก ผู้จัดการออนไลท์ASTV
 


เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com