LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
ข่าวข่อง 7 :: สะเก็ตข่าว เปิดศูนย์บริการจักรยาน มมส วันที่ 18 มิ.ย.57 ออกอากาศวันที่ 19 มิ.ย.57 เวลา 20.22 น.
ข่าวช่อง 5 :: มมส ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2556 ออกอากาศวันที่ 12 เม.ย.56 เวลา 11.45 น.
ข่าวช่อง JameTV:: มมส จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 1 ธันวาคม 53 ณ บริเวณอาคารบรมราชกุมารี มมส
ข่าวช่อง JamesTV:: องค์กรนิสิต กับการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC)” วันที่ 30 พ.ย.53ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2
ข่าวช่อง 3 :: นิสิต มมส. ลงแขกเกี่ยวข้าว วันที่ 20 พ.ย.53 ณ แปลงทดลองเกษตร มมส.(ออกอากาศ 22/11/53)
ข่าวช่อง JamesTV:: แถลงข่าว มหกรรมดนตรี คีตนฤมิตรสถิตในดวงใจ ไทยทั่วหล้า วันที่ 19 พ.ย.53 ณ อาคารบรมราชกุมารี
ข่าวช่อง JameTV:: ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 18 พ.ย. 53 ณ บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลฯ
ข่าวข่อง 7 :: เสก็ตข่าว มมส ต่อเรือท้องแบน 5 ลำ ช่วยน้ำท่วม
ข่าวช่อง 3 :: เรื่องเล่าเช้านี้ นิสิต มมส.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ข่าวข่อง JameTV::: พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก วันที่ 9 ต .ค.53 ณ อาคารพลศึกษา

ข่าวช่อง James TV::แถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก วันที่ 6 ต.ค.53 ณ สำนักวิทยบริการ
แถลงข่าวหนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้าน (ออกอากาศ 18 ก.ย.53 เวลา 05.30) วันที่ 27 ส.ค.53 ณ วิศวกรรมฯ
ข่าวช่อง James TV::คุณธรรมนำความรู้ สู่การสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่แก่เยาวชน (ลูกพระธาตุ)
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ พระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม
ข่าวช่อง James TV::แถลงข่าว มมส.ร่วมใจห่วงใยชุมชน(หนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้าน) 27 สิงหาคม 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าวช่อง MSU Channal :: สัมภาษณ์สดการจัดกิจกรรมฟุตบอลลีค วันที่ 23 ส.ค.53
ข่าวช่อง MSU Channal :: สัมภาษณ์สดการจัดกิจกรรมลูกพระธาตุ วันที่ 21 ส.ค.53
ข่าวช่อง MSU Channal :: สัมภาษณ์สดการจัดกิจกรรม มมส ร่วมใจห่วงใยชุมชน(หนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้าน) วันที่ 21 ส.ค.53
ข่าวช่อง James TV:: หอพักสู่ชุมชน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 ณ วัดชัยจุมพล ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข่าวช่อง MSU Channal :: สัมภาษณ์สดการจัดกิจกรรมหอพักสู่ชุมชน วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ สถานีวิทยุมมส
ข่าวช่อง James TV:: มหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ บ้านหัวหนองและหอพักมมส
ข่าวช่อง James TV:: ดำนาโยน วันที่ 8 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณหน้าวิทยาการเกษตร มหาสารคาม
ข่าวช่อง James TV:: ประเพณีลงแขกดำนา วันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ แปลงเกษตรทดลองคณะเทคโนโลยี
  ข่าวช่อง 3 :: เก็บตก ปีใหม่อีสาน มหาสงกรานต์ มมส. วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ ลานหอพระ หลังอาคารพลาซ่ามมส.
ข่าวช่อง 5 :: ปีใหม่อีสาน มหาสงกรานต์ มมส.(05.30 น.) วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ ลานหอพระ หลังอาคารพลาซ่ามมส.
ข่าวช่อง Jame Cable TV(กาฬสินธุ์):: การป้องกันอัคคีภัย วันที่ 3 เม.ย.53 ณ อาคารบริการกลางพล่าและหลังหอพักกุดรัง
ข่าวช่อง 7 :: ลีลาศ กีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย วันที่ 4-6 ก.พ.53 ณ อาคารพลศึกษา
ข่าวช่อง RD Cable TV:: มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 วันที่ 6 ธันวาคม 2553 ณ อาคารพลศึกษา
ข่าวช่อง RD Cable TV:: ประชาสัมพันธ์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4
ข่าวช่อง 5 :: ประเพณีลอยกระทง มมส. วันที่ 31 ต.ค.52 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม
ข่าวRDเคบิ้ล :: กฐินแล่นหรือจุลกฐิน วันที่ 29-30 ต.ค.52 ณ วัดชัยยาราม บ้านโคกนางาม ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ข่าวช่อง 5 :: มมส ร่วมใจห่วงใยชุมชนครั้งที่7 วันที่ 16 ต.ค.52 ณ วัดชัยจุมพล บ้านขามเรียง (ในรายการคุยข่าว10โมงช่อง5)
ข่าวช่อง 7 ::เทศกาลไหลเรือไฟร่วมกับเทศบาลท่าขอนยาง วันที่ 4 ต.ค.52 ณ เทศบาลท่าขอนยาง
(ในสะเก็ดข่าวช่อง7)
ข่าวช่อง 7 :: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2552 ณ บ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข่าวช่อง 7 :: ปฏิบัติธรรมในสถานศึกษา วันที่ 15-17 สิงหาคม 2552 ณ วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนย่าง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข่าวช่อง 7 :: มมส.ร่วมใจห่วงใยชุมชน ครั้งที่ 6 วันที่ 29 ส.ค.52 ณ วัดบ้านดอนหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ข่าวช่อง 3 :: ลูกในบ้าน ว่านในสวน วันที่ 15 มิถุนายน 2552 ณ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวช่อง 3 :: คุณธรรมนำความรู้สู่การสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่แก่เยาวชน(ลูกพระธาตุ)
วันที่ 4-7 มิถุนายน 2552 ณ พระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม


เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com