LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด


คุณเป็นวัยรุ่นที่สุขภาพจิตดี หรือไม่?
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 26 ก.พ.57
ภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวทั่วไป
ประกาศ

รับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประเภทผลการเรียนดีเด่น ระดับคณะ ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะต้นสังกัด
ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น ๓ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ตามวันและเวลาราชการ
:::: ดาวน์โหลดใบสมัคร
——————————————————————————————————————————

รับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ณ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น ๓ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัคร
——————————————————————————————————————————
ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2557
——————————————————————————————————————————
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสวัสดิภาพนิสิต
——————————————————————————————————————————
รับสมัครนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเทา – งามสัมพันธ์  ครั้งที่  18 ระหว่างวันที่  25– 31 มกราคม 2558
ณ  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
14 พฤศจิกายน 2557
ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต  กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต 
ในวันและเวลาราชการ  ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>>"ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “เทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 18”
——————————————————————————————————————————
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 7 พ.ย.57 เวลา 09.30-11.30 น.
สอบปฏิบัติ เวลา 14.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารพัฒนานิสิต มมส

——————————————————————————————————————————
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2557  
——————————————————————————————————————————
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต
——————————————————————————————————————————
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557 ณ งานบุคคล ชั้น 2
อาคารพัฒนานิสิต มมส

——————————————————————————————————————————
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา(เบื้องต้น) ประจำปีการศึกษา 2557 ให้นิสิตที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส
——————————————————————————————————————————

ประกาศกลุ่มนิสิตและชมรมนิสิตในสังกัดองค์การนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องทำการกลุ่มนิสิตและชมรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 255
7
——————————————————————————————————————————

 

 
ข่าวเด่นเมืองไทย
 
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th kongkit@msu.ac.th/ chanpen.s@msu.ac.th