LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด


คุณเป็นวัยรุ่นที่สุขภาพจิตดี หรือไม่?
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 26 ก.พ.57
ภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวทั่วไป
ประกาศ
รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนมูลนิธิชินโสภณพณิช" ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
—————————————————————————————————————————
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 17 ก.ค.58
ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

—————————————————————————————————————————
ประกาศสอบราคาจ้างทำเสื้อนิสิตน้องใหม่ รุ่นจามรี 11 ปีการศึกษา 2558 กำหนดยื่นซองสอบราคาและ
กำหนดเปิดซองใบราคา วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

—————————————————————————————————————————
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต สอบข้อเขียนวันที่ 30 มิ.ย.58 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส

—————————————————————————————————————————
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-19 มิ.ย.58 ณ ชั้น 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส

—————————————————————————————————————————
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)
ประจำปีการศึกษา 2557 ให้นิสิตผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวภายในวันที่ 18 พ.ค.58 ณ งานทุนการศึกษา
ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส

—————————————————————————————————————————

ประกาศกลุ่มนิสิตและชมรมนิสิตในสังกัดองค์การนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องทำการกลุ่มนิสิตและชมรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 255
7
——————————————————————————————————————————

 

 
ข่าวเด่นเมืองไทย
 
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th kongkit@msu.ac.th/ chanpen.s@msu.ac.th