ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
 
ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
ตำแหน่ง ::รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล
ตำแหน่ง ::ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช
ตำแหน่ง ::ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

นายสุนทร เดชชัย
ตำแหน่ง ::ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Tel:: 0-4375-4388/ ภายใน 1218
สามารถดูรายละเอียดข้อมูลบุคลากรกองกิจการนิสิต เพิ่มเติมด้านที่ลิงค์ข้างล่างนี้

 • กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต
  -งานนิสิตสัมพันธ์และวิชาการ
  -งานบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม
  -งานศิลปวัฒนธรรม
  -งานบุคลิกภาพและมารยาทนิสิต
  -งานพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com