LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
วีดีทัศน์กิจกรรม
กิจกรรมน้องใหม่สู่ชุมชน (หนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้าน) วันที่ 12 มิถุนายน 2554 ณ บ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
กิจกรรมก้าวแรกก้าวใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ลานแปดเหลี่ยม ตึก ABCD
กิจกรรมทำบุญตักบาตรน้องใหม่ เสริมสร้างวิถีไทย วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ลานวัฒนธรรม หน้าคณะสถาปัตย์
กิจกรรมประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554 วันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ สนามฟุตบอล มมส
กิจกรรมประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554 วันที่ 4 มิถุนายน 2554 ณ สนามฟุตบอล มมส
กิจกรรมประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554 วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ สนามฟุตบอล มมส
กีฬาเฟรชชี่ ประจำปี 2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ สนามฟุตบอล มมส
กิจกรรมประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554 วันที่ 1 มิถุนายน 2554
กิจกรรมประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554 วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
วีดีทัศน์เปิดตัว อาร์ เดอะสตาร์ 3 เนื่องในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 54 วันที่ 31 พ.ค.54 ณ อาคารพลศึกษา
วีดีทัศน์ เยี่ยมค่ายนิสิตมมส มีนาคม 2554 ณ พื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กฐินโบราณ กองกิจการนิสิต วันที่ 13 พ.ย.53 ณ วัดบ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
กองกิจฯ สำรวจพื้นที่และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3-4 ต.ค.53 ณ ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย
ภาพข่าว:: มหกรรมนัดพบแรงงาน วันที่ 19-20 มีนาคม 2553 ณ อาคารพลศึกษา
ภาพข่าว :: กีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยนอกรอบมหกรรม วันที่ 4-6 ก.พ.53 ณ อาคารพลศึกษา
ภาพข่าว-โครงการต้านลมหนาวถามข่าวคราวชาวบ้าน ณ บ้านหนองบัวแปะ วันที่ 16 มกราคาม 2553
ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ภาพข่าว-โครงการต้านลมหนาวสานปัญญา งานหอพักนิสิต กองกิจฯวันที่ 20 ม.ค.53
ณ โรงเรียนบ้านหวาย ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ภาพข่าว:: มมส.ร่วมใจห่วงใยชุมชนครั้งที่7 วันที่ 16 ต.ค.52 ณ วัดชัยจุมพล บ้านขามเรียง
ภาพข่าว:: มมส.ร่วมใจห่วงใยชุมชน ครั้งที่ 6 วันที่ 29 ส.ค.52 ณ วัดบ้านดอนหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ภาพข่าว::เลือกตั้งองค์การนิสิตประจำปีการศึกษา 2553
กิจกรรมการจัดการความรู้กองกิจการนิสิต วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มมส
กิจกรรมเตรียมงานกฐินแล่น วันที่ 13 ตุลาคม 2553 ณ บ้านโนนสแบง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
วีดีทัศน์ สำรวจพื้นที่น้ำท่วมชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย วันที่ 3-4 ตุลาคม 2553 ณ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้สู่การสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่(ลูกพระธาตุ) วันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ พระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม
ภาพข่าว:: โครงการอบรมสร้างเสริมการขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 10 วันที่ 13-14 ก.พ.53
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มมส
จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน ประจำปี 2552
ประมวลภาพการฝึกซ้อมกีฬารอบมหกรรม ประจำปี 2552
ประมวลภาพกิจกรรมหอพักนิสิต ประจำปี 2552 เพื่อใช้ในวันที่ 16 และ18 มีนาคม 2553 ณ อาคารบริการกลางพลาซ่า
ประมวลภาพการฝึกซ้อมกีฬารอบคัดเลือก ประจำปี 2552
วีดีทัศน์แนะนำหอพักนิสิต
วีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมในวันขอบคุณนักกิจกรรมปี 2552 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ลานไทรย้อย ข้างกองกิจฯ
สกู๊ปกฐินแล่น หรือกฐินโบราณ วันที่ 13 พ.ย.2552 ณ บ้านเหล่าหลวง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
สรุปงานกองกิจการนิสิต เนื่องในวันสรุปงานปีใหม่ 2553 วันที่28 ธันวาคม 2552 ณ อาคารพลศึกษา
โครงการเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2552 วันที่ 20 พ.ค.-30 มิ.ย.52 ณ บ้านหนองบัวเปะ
ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ชาวมมส ตุ้มโฮม เบิ่งแงง ฮักแพง ห่างไกลยาสูบ วันที่ 18 ธันวาคม 2553 ณ ลานไทรย้อย ข้างกองกิจฯ
เยี่ยมบ้านนิสิตทุนประจำปี 2552 วันที่ 29-30 กันยายน 2552 ณ จังหวัดในเขตภาคอีสาน
ปฏิบัติธรรมในสถานศึกษา วันที่ 15-17 สิงหาคม 2552 ณ วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนย่าง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายแกนนำ เพื่อนตืนเพื่อนป้องกันยาเสพติดรุ่น 3อวันที่ 5-6 กันยายน 2552 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กิจกรรมนิสิต...บนเวทีสาธารณะ
5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด วันที่ 26 มิ.ย.52 ณ อาคารพลศึกษา มมส.ใหม่
กิจกรรมลอดซุ้ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 มิ.ย.52 เวลา 06.00-12.00 น. ณ บริเวณรอบอารพลศึกษา
ร่วมงานบุญบั้งไฟโคกพระ อ.กันทรวิชัย (วันที่ 19 มิ.ย.52 )
ข่าว ลูกในบ้านว่านในสวน วันที่ 13-14 มิ.ย.52 ณ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวคุณธรรมนำความรู้สู่การสร้างสรรสังคมน่าอยู่แก่เยาวชน(ลูกพระธาตุ)
วันที่ 4-7 มิ.ย.52 ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
กิจกรรมร้องเพลงคณะฯ ประจำปี 2552 (วันที่ 11 มิ.ย.52 )
กิจกรรมร้องเพลงคณะฯ ประจำปี 2552 (วันที่ 10 มิ.ย.52 )
มีปัญหา ปรึกษากองกิจฯ
ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2551 (ตอน 3 )
ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2551 (ตอน 2 )
ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2551 (ตอน 1 )
การประกวดโฟล์คซองเพื่อชีวิต ต้านยาเสพติด
เรียนนอกห้องเรียนปรับเปลี่ยนทัศนคติสู่จิตสำนึกสาธารณะ ครั้งที่ 2
วันขอบคุณนักกิจกรรมประจำปี 2551


เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com