Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

 

สปอตมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด "เขตการสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2557 เ.....
ที่มา :: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

     กำหนดการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และร้านยาปลอดบุหรี่ 100% : [18 กรกฎาคม 2557] 
     แผนผังการตั้งขบวนรณรงค์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ : [17 กรกฎาคม 2557] 
     ขอเชิญผู้บริหาร นิสิต บุคลกร ร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และร้านยาปลอดบุหรี่ 100% : [18 กรกฎาคม 2557] 
 
  ม.มหาสารคาม ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

  ม.มหาสารคาม ประกาศเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100%
21 ก.ค.2557
 
  มมส ระดมพลังขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
16 มิถุนายน 2557

Untitled Document