Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

 

บุหรี่ไฟฟ้า กับคำถามที่ทุกคนอยากรู้
ถาม :: บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร ตอบ :: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นยาสูบชนิดใหม่ ที่ผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินเหลว ที่ระเหยด้วยความร้อนจากไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย การสูบบุหรี่.....
ที่มา :: ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

     มมส มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100% : [26 ตุลาคม 2562] 
     กำหนดการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และร้านยาปลอดบุหรี่ 100% : [18 กรกฎาคม 2557] 
     แผนผังการตั้งขบวนรณรงค์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ : [17 กรกฎาคม 2557] 
 
  มมส มอบสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

  มมส จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิต
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
 
  มมส จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”
วันที่ 26 กันยายน 2561

  กองกิจฯ ร่วมกับองค์กรนิสิต มมส เยี่ยมค่าย ค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 15
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
Untitled Document