Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
อ่าน

  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา (เบื้องต้น) ประจำปีการศึกษา ...
81

  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561
99

  ขอเชิญนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
20

  ขอเชิญนิสิตหรือประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเรียงความ
31

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม/กีฬา
อ่าน

  ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
6

อ่านข่าวทั้งหมด

- - ไม่มีข่าว - -
 
 
 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบจองห้องประชุม
ระบบจองสนามกีฬา
ระบบจัดหางาน
ระบบทุนการศึกษา
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
จุลสารกองกิจ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  2
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1,589
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  28
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4,003
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  54
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  6,896
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University