Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
ติดต่อกองกิจการนิสิต


ที่ตั้งปัจจุบัน 
◈ กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
◈ โทรศัพท์ 043-754388 ,043-754408
◈ โทรสาร 043-754388 
◈ เว็บไซต์ http://www.sa.msu.ac.th
◈ เวลาให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. **เว้นวันหยุดราชการ**
◈ หน่วยสวัสดิภาพนิสิต บริการ 24 ชม. โทร 081-9656924,081-9656925
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
ระบบสารสนเทศกิจกรรมนิสิต
ระบบจองห้องประชุม
MSU NOSMOKING
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  2
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  3,132
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  8
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4,671
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  133
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  47,708
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University