Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม/กีฬา
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าว กยศ./กรอ.
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
อ่าน

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา (เบื้องต้น) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้มารายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ จากบริษัทบุ...   
| 11 ต.ค. 2017 |
81

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองกิจการนิสิต มมส   
| 03 ต.ค. 2017 |
14

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561   
| 01 ต.ค. 2017 |
99

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปี 2560   
| 29 ก.ย. 2017 |
115

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา (เบื้องต้น) ประจำปีการศึกษา 2560   
| 29 ก.ย. 2017 |
107

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ สังกัดกองกิจการนิสิต มมส   
| 28 ก.ย. 2017 |
24

ขอเชิญนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต   
| 28 ก.ย. 2017 |
20

ขอเชิญนิสิตหรือประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเรียงความ   
| 28 ก.ย. 2017 |
31

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แหน่ง นักกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิต   
| 19 ก.ย. 2017 |
40

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)   
| 15 ก.ย. 2017 |
80

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)   
| 15 ก.ย. 2017 |
66

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2561   
| 11 ก.ย. 2017 |
90

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งจั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานกลุ่มงานกีฬาฯ กองกิจการนิสิต มมส   
| 11 ก.ย. 2017 |
35

รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560   
| 06 ก.ย. 2017 |
1072

รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง" ประจำปีการศึกษา 2560   
| 06 ก.ย. 2017 |
841
หน้า 1
1 | 2 

 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบจองห้องประชุม
ระบบจองสนามกีฬา
ระบบจัดหางาน
ระบบทุนการศึกษา
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
จุลสารกองกิจ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  1
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1,589
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  28
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4,003
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  54
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  6,896
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University