Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม/กีฬา
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าว กยศ./กรอ.
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
อ่าน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล(เจ้าหน้าที่กู้ชีพ) ปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต   
| 24 ก.ย. 2020 |
148

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564   
| 24 ก.ย. 2020 |
7

รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2563 (เบื้องต้น)   
| 22 ก.ย. 2020 |
220

รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง" ประจำปีการศึกษา 2563   
| 22 ก.ย. 2020 |
87

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ประจำปี 2563   
| 25 ส.ค. 2020 |
79

โครงการประกวดสุนทรพจน์ (ระดับสถาบัน) ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกและเพิ่มพูนทักษะและศิลปะในการพูด การใช้ภาษาไทย ได...   
| 24 ส.ค. 2020 |
76

ประชาสัมพันธ์การบริจาคสมทบเงินเข้ากองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
| 05 ส.ค. 2020 |
79

ประชาสัมพันธ์โครงการ "คลิกไอเดียชุมชน" โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)   
| 31 ก.ค. 2020 |
47

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนในกลุ่มปประชากรหลากหลายเพศ   
| 29 ก.ค. 2020 |
46

ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Active Tech Citizen Season2   
| 24 ก.ค. 2020 |
53

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเ...   
| 21 ก.ค. 2020 |
53

ประกาศรับสมัครการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563 (ระดับสถาบัน)   
| 21 ก.ค. 2020 |
94

กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563   
| 15 ก.ค. 2020 |
177

สรุปสถิติผูใ้ชบ้ ริการบริการใหค้าปรึกษา ก.ค.62-มี.ค.63   
| 15 ก.ค. 2020 |
67

สรุปผลการสำรวจพึงพอใจด้านการให้คำปรึกษา   
| 15 ก.ค. 2020 |
66
หน้า 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 

 
Untitled Document
หน้าหลัก | เกี่ยวกับกองกิจ | บุคลากร | บริการนิสิต | ติดต่อกองกิจ | แผนผังเว็บไซด์ | English version
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

ระบบลงทะเบียนอบรมใบขับขี่
ระบบสารสนเทศกิจกรรมนิสิต
ระบบจองห้องประชุม
MSU NOSMOKING
คลิปวิดีโอกองกิจ
หนังสือเล่มเล็ก
จดหมายข่าวกองกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • กรมการจัดหางาน
 • ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
 • ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 • กองทะเบียนและประมวลผล
 • สำนักวิทยบริการ
 • งานบริการหอพักนิสิต
 • สำนักคอมพิวเตอร์
 • สำนักศึกษาทั่วไป
 • กองบริการการศึกษา
 • กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • หน่วยงานอื่นๆ
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388 www.sa.msu.ac.th //e-mail:: kongkij2014@gmail.com, kongkit@msu.ac.th

   
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
  Online ขณะนี้
  1
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  3,147
  คน
  ผู้เข้าชมวันนี้
  22
  คน
  ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  3,383
  คน
  ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  110
  คน
  ผู้เข้าชมปีนี้
  49,555
  คน
   
  Copyright @ 2017 Division of Student Affairs Mahasarakham University