เอกสารแนะนำรายวิชาการพัฒนานิสิต
ตารางการสอนอาจารย์วิชาการพัฒนานิสิต 2/2558
อาจารย์ประจำกลุ่มการเรียนการสอน 2/2558
นโยบายการพัฒนานิสิต ทั้งระดับชาติ กระทรวง ทบวงและนโยบายมหาวิทยาลัย
หลักการเขียนโครงการ
การประเมินโครงการ
องค์ประกอบแบบรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
องค์ประกอบของโครงการที่เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม
องค์ประกอบแบบรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรม
 
ช่องทางการสื่อสาร กลุ่ม facebook รายวิชาการพัฒนานิสิต 2/2558
-กลุ่ม 1ให้เพิ่มเข้ากลุ่มชื่อว่า วิชาการพัฒนานิสิต 2/2558 กลุ่มที่ 1 (วันพุธ)
-กลุ่ม 2 ให้เพิ่มเข้ากลุ่มชื่อว่า วิชาการพัฒนานิสิต 2/2558 กลุ่มที่ 2 (วันพุธ)
 
 
วิดีทัศน์ว่าด้วยวิชาการพัฒนานิสิต
เรียนวิชาการ
พัฒนานิสิตทำไม? 
ว่าด้วยกิจกรรม
จิตอาสา
แสงแห่งความหวัง
สร้างสรรค์ห้องสมุด
เพื่อน้อง
กลุ่ม 2/3
เทอม 1/57

ลงพื้นที่กิจกรรม
โครงการแบ่งปันน้ำใจ
จากวัยรุ่น
สู่ผู้สูงวัย
กลุ่ม 4/2
เทอม 1/57

ดูวีดีทัศน์ทั้งหมด คลิกที่นี่>>> วีดีทัศน์วิชาการพัฒานิสิต
 
 


 
 
สถิติผู้เข้าใข้
 
เริ่มนับ 1 เม.ย.57